Energetikai tanúsításról

Mit mutat meg az energetikai tanúsítvány?


A tanúsítvány megmutatja, hogy milyen szintű az adott épület energiafogyasztása.
A tanúsítványban, általános esetben az épület éves energiafogyasztását hasonlítják össze
(minden energiafajtát az előállításhoz szükséges primer energia váltószámmal korrigálva)
egy ugyanolyan méretű, alakú és rendeltetésű épület energiafogyasztásával,
amelyik éppen megfelel a jogszabályban rögzített pillanatnyi energetikai követelményeknek.

Épület épületenergetikai minősítése

A jogszabály kimondja, hogy meglévő épületek, önálló rendeltetési egységek, lakások esetén az energetikai tanúsítvány elkészíttetése 2012. január 1-jétől kötelező ellenérték fejében történő tulajdon-átruházás esetén, míg 2015. december 31-ét követően kötött bérleti szerződések esetén.

Az energetikai tanúsítvány elkészítése a következők miatt érdemes:
•    A tanúsító által átadott dokumentum egy hiteles tanúsítvány, aminek a megléte a használatbavételi engedély igénylésekor kötelező,
a jelenleg érvényben lévő rendelet szerint adásvétel esetén a vevőnek át kell adni, tartós bérbeadás esetén a bérlőnek be kell mutatni.
•    Rámutat a lakás energetikai szempontból gyenge pontjaira, ezáltal tudni lehet, hogy milyen beruházásra van szükség ahhoz,
hogy energiatakarékosabbá tegyük otthonunkat.
•    A tanúsítvány az épület „energetikai értékmérője”, mely jelentősen növelheti az ingatlan piaci értékét. Megléte az ingatlan kiadásánál és
eladásánál előnyt jelent olyan ingatlanokkal szemben, amelyek nem rendelkeznek tanúsítvánnyal.
•    Az energia megtakarítást eredményező pályázatok benyújtásához fontos, hogy legyen egy komoly,
számokkal alátámasztott érv, mely megmutatja, hogy a felújítással az épület energiafelhasználása mennyivel csökkenthető.
•    10 évig , vagy a követelmény értékek megváltozásáig érvényes!

A jogi hátérről az alábbi linken lehet bővebben tájékozódni:  176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet.

Tanúsítás menete:
1.:    Kapcsolatfelvétel és megrendelés leadása.
2.:    A rendelkezésre álló dokumentáció eljuttatása a tanúsítás készítőjéhez elektronikus úton.
3.:    Papíros dokumentáció helyszíni szemle alkalmával átadandó, megbízási szerződés aláírása.
5.:    Hiányos dokumentáció esetén felmérés elvégzése.
6.:    Felmérést követően tanúsítás elkészítése számítógépes méretező program segítségével.
7.:    Tanúsítás kézhezvétele a közösen megállapított határidőn belül.
8.:    Fizetés.

Dokumentáció:
Alaprajzok
Metszetrajzok
Homlokzati rajzok
Rétegrendeket tartalmazó dokumentáció vagy rajzok
Műszaki leírásos (építész és gépész)
Felelős műszaki vezető nyilatkozata (amely igazolja, hogy a dokumentáció alapján történt a kivitelezés)